Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viausagiaddict usagiaddict
5199 8bcf 500
Reposted fromNocephya Nocephya viapanpancerny panpancerny
7258 08be 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaskillzmcfly skillzmcfly
Reposted fromshakeme shakeme viakropq kropq
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
8993 a232
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaolls503 olls503

January 25 2020

3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawujcioBat wujcioBat

January 24 2020

8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf

January 23 2020

3305 4c13 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapffft pffft
9352 162d 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viaskizzo skizzo

January 19 2020

7525 5a0a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viacornis cornis
1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viayoann yoann
7957 a309 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamuviell muviell
W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viacattolico cattolico

January 18 2020

Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl