Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

0252 1ccc 500
Reposted fromqb qb viapankamien pankamien

September 14 2019

2432 5d00
Reposted fromdatfeel datfeel viabananowo bananowo
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viadesperateee desperateee

September 13 2019

8474 51b2
Reposted fromzciach zciach viaoski oski

September 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna

September 08 2019

6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream
3575 30f7 500
nice street art
Reposted fromdelima delima viaKryptonite Kryptonite

September 07 2019

To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianergo nergo

September 06 2019

September 01 2019

To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viaryska ryska
6223 cdcb
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viacalvados calvados
2073 09d9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaura-lunaris aura-lunaris

August 31 2019

8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaaura-lunaris aura-lunaris
7290 0f61
7868 9a35
Reposted fromipo ipo viaAtari Atari
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
7481 a1e1 500
Reposted fromzciach zciach viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl