Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

3692 cfce 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabadblood badblood
- Lazania o siódmej rano? Na serio nie zostałaś stworzona do wstawania przed południem, nie? - To żarcie, a ty jesteś głodna. Nie wiem, dlaczego społeczeństwo musi wszystkiemu przyklejać etykiety. To się je rano, tamto wieczorem. Co za głupota. Jeśli masz ochotę na lazanię, to powinnaś zjeść lazanię, a nie gapić się na zegarek.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaRozaa Rozaa
5324 44bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

May 21 2019

4225 84b6
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaMagoryan Magoryan
6912 1bf2
Reposted fromthetemple thetemple
4225 9d19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
0414 2758 500
Reposted frommangoe mangoe viafisti fisti
6924 5dbc 500

May 20 2019

"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viagrawklasy grawklasy

May 15 2019

live laugh love
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen via919 919
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viascorpix scorpix
No dobrze. Udało mi się zjeść, teraz jeszcze się umyć i zaczynam dzień!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Trzeba wstawać. Trzeba podnieść się z łóżka i wykonać piętnaście czynności, nad których sensem nie wolno się zastanawiać.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaabeille abeille
2470 80bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte
0141 9267 500
Reposted frommangoe mangoe vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka

May 14 2019

1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl