Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

9907 8fac 500
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 12 2019

Zazdroszczę ludziom którzy idą przez życie, wykorzystując każdy swój atut i talent, bardzo samoświadomym, przekonanym o swojej zajebistości, urodzie, wyjątkowości. bez oporów i kompleksów za jeden uśmiech naginającym okoliczności i inne osoby do swoich potrzeb. Ryzykującym, ekstrawertycznym. Ludziom z ADHD, nieobliczalnym, dzikim i gorącym. Z motorkiem na alkaliczne baterie w tyłku. Niekonwencjonalnym, widzącym i działającym. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6046 5928 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaapatia apatia
7363 56ce
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapleple pleple
7337 af71 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiedoskonalosc niedoskonalosc

July 08 2019

June 29 2019

7714 5b12 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja viamaybeyou maybeyou
6324 988f 500
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viagrzej grzej

June 28 2019

6477 f488 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5563 80fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKing-Karl King-Karl

June 26 2019

5092 7e87
Reposted frommhorrighan mhorrighan viacarlandlouise carlandlouise
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viamysweetheartt mysweetheartt

June 20 2019

9173 c89f 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

June 19 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl